Tingsryds Pistolskytteklubb

Under 2016 så deltog vi i rätt många nationella tävlingar på olika håll i landet, med både bra placeringar och glatt humör...

Med knappen Övriga Resultat kommer man tillbaka till de övriga årens resultat.