Tingsryds Pistolskytteklubb

2016 så lade vi till en ny tävlingsform, nämligen Magnumskytte. Vilket var uppskattat av många med "Rediga kalibrar"...

Med knappen Övriga Resultat kommer man tillbaka till de övriga årens resultat.